Algemene voorwaarden

artikel 1 :Idereen die bij rijschooldelsol aanmeldt dient de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt alvorens de rijlessen kunnen beginnen.
artikel 2 : men dient de eigenverklaring door te nemen en aan de inhoudelijke eisen hiervan te voldoen.
artikel 3 : men dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en deze ten alle tijden bij zich te hebben.
artikel 4 : Bij Het verstrekken van onjuiste gegevens zijn wij genoodzaakt om hier aangifte van te doen bij desbetreffende instanties.
artikel 5 : Annuleren van een rijles dient 24 uur voor aanvang rijles,anders wordt de volle lesprijs in rekening gebracht.
artikel 6 : Bij pakketten geldt geen terugbetaling van rijlespakket,de leerling is verplicht om zijn rijlessen op te maken.
artikel 7 : Een Rijlespakket heeft een geldigheid van maximaal 6Maanden.
artikel 8 : Bij late Annulering komen de kosten hiervan voor rekening van de kanidaat.
artikel 9 : De gefactureerde dient zich te houden aan de betalingsverplichtingen wat betreft het bedrag en de betalingsdatum en termijn.
artkel 10: Wanneer men niet aan art 9 van ons alg.voorwaarden voldoet en in geval van incasso komen alle  gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten alsmede rente en incassokosten voor rekening van gefactureerde.

artikel11;leerlingen die losse rijlessen nemen dienen deze vooruit te betalen aan het begin van de rijles.
artikel12:van elke leerling wordt een digitale vorderingslijst bijgehouden op verzoek kan deze via mail verzonden worden.
artikel13: alle facturaties kunnen alleen via de mail verzonden worden.de leerling moet een geldige mail adres tot zijn beschikking hebben.
artikel14:De leerling mag geen valse mededelingen doen die de imago van het bedrijf raken.in geval van wel zal deze juridisch vervolgd worden met alle gevolgen .
artikel15:De rijschool mag onder geen enkel voorbehoud de gegevens van de leerling verkopen of aan derden vrijgeven,uitzondering overheidsinstanties.
artikel16:In geval van uitval rijlesauto zal de rijschool altijd voor een vervangende lesauto zorgen.
artikel17: De rijschool zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer de leerling in gebreke blijft met onze algemene voorwaarden.
artikel18:Examengarantie geldt enkel wanneer de leerling de geadviseerde lessen door rijschoolhouder opgevolgd worden,anders behoudt de rijschool het recht om deze in te trekken.
artikel18:de leerling dient bij inschrijving een bevestiging te mailen naar de rijschool dat hij akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.
Wij geven o.a. autorijles in:

 • Woudrichem
 • Werkendam
 • Gorinchem
 • Sliedrecht
 • Arkel
 • Nieuwendijk
 • Meerkerk
 • Asperen
 • Leerdam
 • Heukelum
 • Sleeuwijk
 • Schoonhoven
 • Nieuwpoort
 • Utrecht
 • Hardinxveld-Giessendam
 • Groot-AmmersRijtest 2uur 59
Home | FAQ | Algemene voorwaarden
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.