Algemene voorwaarden

 • artikel 1 :Idereen die bij rijschooldelsol aanmeldt dient de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt alvorens de rijlessen kunnen beginnen.
 • artikel 2 : men dient de eigenverklaring door te nemen en aan de inhoudelijke eisen hiervan te voldoen.
 • artikel 3 : men dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en deze ten alle tijden bij zich te hebben.
 • artikel 4 : Bij Het verstrekken van onjuiste gegevens zijn wij genoodzaakt om hier aangifte van te doen bij desbetreffende instanties
 • artikel 5 : Annuleren van een rijles dient 24 uur voor aanvang rijles,anders wordt de volle lesprijs in rekening gebracht.
 • artikel 6 : Bij pakketten geldt geen terugbetaling van rijlespakket,de leerling is verplicht om zijn rijlessen op te maken.
 • artikel 7 : Een Rijlespakket heeft een geldigheid van maximaal 6Maanden.
 • artikel 8 : Bij late Annulering komen de kosten hiervan voor rekening van de kanidaat.
 • artikel 9 : De gefactureerde dient zich te houden aan de betalingsverplichtingen wat betreft het bedrag en de betalingsdatum en termijn.
 • artikel 10 : Wanneer men niet aan art 9 van ons alg.voorwaarden voldoet en in geval van incasso komen alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten alsmede rente en incassokosten voor rekening van gefactureerde.
 • artikel 11 : leerlingen die losse rijlessen nemen dienen deze vooruit te betalen aan het begin van de rijles.
 • artikel 12 :van elke leerling wordt een digitale vorderingslijst bijgehouden op verzoek kan deze via mail verzonden worden.
 • artikel 13 : alle facturaties kunnen alleen via de mail verzonden worden.de leerling moet een geldige mail adres tot zijn beschikking hebben
 • artikel 14 :De leerling mag geen valse mededelingen doen die de imago van het bedrijf raken.in geval van wel zal deze juridisch vervolgd worden met alle gevolgen .
 • artikel 15 :De rijschool mag onder geen enkel voorbehoud de gegevens van de leerling verkopen of aan derden vrijgeven, uitzondering overheidsinstanties.
 • artikel 16 :In geval van uitval rijlesauto zal de rijschool altijd voor een vervangende lesauto zorgen.
 • artikel 17 : De rijschool zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer de leerling in gebreke blijft met onze algemene voorwaarden.
 • artikel 18 :Examengarantie geldt enkel wanneer de leerling de geadviseerde lessen door rijschoolhouder opgevolgd worden,anders behoudt de rijschool het recht om deze in te trekken.